Reforms
Reforms

Title

Author Hits

Ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyot odimlari

 “Elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot” kafedrasi professor-o‘qituvchilari A.T.Kenjabaev, U.K.Yakubov Hits: 144

O‘zbek tili va jahon tillari

Toshkent moliya instituti “O‘zbek va xorijiy tillar” kafedrasi mudiri, filologiya fanlari doktori Nishonboy Husanov

Hits: 144

Yangi O'zbekiston

Toshkent moliya instituti “Korporativ moliya va qimmatli qog‘ozlar” kafedrasi mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor Samariddin Elmirzayev Hits: 44

Turistlаr oqimini ekonometrik modellаshtirish orqаli yanаdа oshirish yoʼllаri

Habibullaev Ibrohim Habibullaevich Toshkent moliya instituti professori Jumaev Аkbar Mahmudovich Toshkent Moliya instutiti tayanch doktoranti

Hits: 40
Success helper
Success warning