PhD -Азимова Ш. & Маврулова Н.

PhD -Азимова Ш. & Маврулова Н.

 2019 йил 15 октябр соат 15.00 да Тошкент молия институтининг Оби-ҳаёт биноси 4 қават анжуманлар залида Тошкент молия институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.I.17.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарда 08.00.07–“Молия, пул муомаласи ва кредит” ихтисослиги бўйича иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун Азимова Шахноза Самукджановнанинг “Ўзбекистон тижорат банкларининг кредит фаолиятини инновацион ривожланишини таъминлаш йўллари” мавзусидаги ҳамда 08.00.07–“Молия, пул муомаласи ва кредит” ихтисослиги бўйича иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун Маврулова Нилуфар Абдухалиловнанинг “Суғурта компанияларининг молиявий барқарорлигини таъминлашда қайта суғуртанинг ролини ошириш” мавзусидаги диссертатсия муҳокамаси бўлиб ўтади.

17:50 / 2019-10-10
Success helper
Success warning